Pre Wedding Phan Rang Đẹp Như Mơ

G&B: TRUONG KY & QUYNH NHU

Short film được thực hiện tại PHAN RANG quê hương của Cô Dâu.